Sobre vandalismo sabías que…

Sabías que o delito de vandalismo (danos) aparece tipificado no artigo 263 do Código Penal?

Se é inferior a 400 euros, establécese unha pena de 1 a 3 meses e se é superior de 6 a 24 meses, atendendo á condición económica da vítima e a contía do dano.
Establécese o límite dos 14 anos de idade para esixir a responsabilidade penal do menor sancionadora aos menores de idade penal. Se un menor de idade comete un delito, que produce un dano ou prexuízo (material ou moral) á vítima, existe unha responsabilidade civil a favor desta da que responde o propio menor.

Pero a Lei Orgánica 5/2000 de responsabilidade penal do menor ( Artigo 61) tamén traslada esa responsabilidade aos pais, titores, acolledores e guardadores legais ou de feito, por esta orde.
Os pais de todo menor que fose condenado por un delito, que dea lugar a unha indemnización para a vítima, son responsables civís, cos seus bens presentes e futuros, do pago desa indemnización.

As denuncias por vandalismo deben interporse ante a Policía (se a situación se da dentro da cidade) ou Garda Civil (rural) e Xulgado de Garda (para non ter que acudir a ratificar a denuncia).

(Fonte: http://www.apesasociacion.org)

Noticia sobre vandalismo

No xornal “La Región” de Ourense, o 20 de marzo de 2017 aparece a seguinte nova:

Denunciado un joven en Ourense por pintadas en unas puertas metálicas

El chico, de 19 años, fue pillado con cuatro botes de pintura tras la alerta de un vecino de la ciudad por pintadas en la ouerta de entrada a un garaje

Podedes ler todo o texto en:

http://www.laregion.es/articulo/ourense/denunciado-joven-ourense-pintadas-puertas-metalicas/20170320094043694976.html